SENIOREN BURGERS VAN DE STAD!
PARTICIPATIE VAN EN VOOR SENIOREN

Een van de meest belangrijke speerpunten  die het Senioren Collectief Haaglanden wil benadrukken bij zowel de gemeentelijke overheid, maar ook bij diverse maatschappelijke instellingen is het benadrukken dat niet over senioren wordt gesproken maar vooral met senioren. Ondersteuning dient geboden te worden waar dat nodig is, maar dat daarbij eigen regie essentieel is. Dat ook wordt onderkend en daar naar wordt gehandeld dat het etiket ‘ouderen’ niet te pas en onpas gebruikt dient te worden.

PERSBERICHT Den Haag, 15 januari 2018

HELP! WAT MOET IK STEMMEN?
Senioren, burgers van de stad. In het kader van de komende Gemeenteraadsverkiezingen heeft de Stedelijke Ouderen Commissie (SOC) een debatmiddag georganiseerd.

Op 7 november jl hield het Senioren Collectief Haaglanden, opgericht door ex vrijwilligers van ANBO Lokaal , haar eerste openbare bijeenkomst. De opkomst was geweldig. Er kon niemand meer bij in het restaurant van het woonzorgcentrum,  Het Zamen. Naast de vele aanwezigen in de zaal hadden vooraf  al vele mensen telefonisch of schriftelijk gereageerd, met de mededeling dat zij er helaas niet bij konden zijn, maar dat zij blij waren dat het Senioren Collectief Haaglanden was opgericht en dat de vrijwillige medewerkers doorgegaan zijn met hun werk. Dat was ook de stemming in de zaal. Na een korte terugblik is uitvoerig besproken hoe het Senioren collectief  Haaglanden zichzelf ziet. Een leden organisatie ván, vóór en door senioren.  Een vereniging waarin geen ongefundeerde tegenstelling wordt gesuggereerd tussen leden en vrijwilligers. Het senioren collectief  wil een  vereniging zijn waar   ieder lid als vrijwilliger kan participeren als men dat wil.

Ooievaarspashouders krijgen een korting op de contributie van 50%. Doordat het senioren collectief zich heeft aangesloten bij de Federatie Algemene Senioren Verenigingen ( FASv) zijn er nog steeds kortingen op ziektekostenverzekeringen. Op de eerste openbare vergadering hopen wij u daarover meer te kunnen vertellen.

Deze service is ook mogelijk bij het Senioren collectief!

De vrijwilligers van het senioren collectief gaan verder met de populaire reisactiviteiten In het voorjaar 2018 staat er weer een 6daagse reis op het programma. De prijs zal liggen rond de prijzen van vorig jaren.

Vogezen en Zwarte Woud, Straatsburg

De plannen zijn Vogezen en Zwarte Woud met een bezoek aan Straatsburg. Ook ligger er plannen klaar voor het organiseren van diverse activiteiten en informatiebijeenkomsten samen met lokale partners en maatschappelijke organisaties.

U kunt zich voorstellen dat bij de oprichting van een nieuwe vereniging er veel aanloopkosten zijn, zoals notariskosten, computerkosten, etc Daarom zijn donaties van harte welkom.