Weet u niet hoe u voorzieningen van uit de Wmo (huishoudelijke hulp, scootmo­biel, etc.,) kunt aanvragen? Onze vrijwillige cliëntondersteuners hebben een  training gehad gericht op de plaatselijke situatie en worden regelmatig bijgeschoold. Zij zijn dus goed op de hoogte van de plaatselijke Wet- en regelgeving. U kunt ook hun steun inroepen bij de z.g. keukentafelgesprekken.