Ooievaarspashouders krijgen een korting op de contributie van 50%. Doordat het senioren collectief zich heeft aangesloten bij de Federatie Algemene Senioren Verenigingen ( FASv) zijn er nog steeds kortingen op ziektekostenverzekeringen. Op de eerste openbare vergadering hopen wij u daarover meer te kunnen vertellen.