Op 7 november jl hield het Senioren Collectief Haaglanden, opgericht door ex vrijwilligers van ANBO Lokaal , haar eerste openbare bijeenkomst. De opkomst was geweldig. Er kon niemand meer bij in het restaurant van het woonzorgcentrum,  Het Zamen. Naast de vele aanwezigen in de zaal hadden vooraf  al vele mensen telefonisch of schriftelijk gereageerd, met de mededeling dat zij er helaas niet bij konden zijn, maar dat zij blij waren dat het Senioren Collectief Haaglanden was opgericht en dat de vrijwillige medewerkers doorgegaan zijn met hun werk. Dat was ook de stemming in de zaal. Na een korte terugblik is uitvoerig besproken hoe het Senioren collectief  Haaglanden zichzelf ziet. Een leden organisatie ván, vóór en door senioren.  Een vereniging waarin geen ongefundeerde tegenstelling wordt gesuggereerd tussen leden en vrijwilligers. Het senioren collectief  wil een  vereniging zijn waar   ieder lid als vrijwilliger kan participeren als men dat wil.

Ook het bestuur van onze vereniging bestaat uit vrijwilligers, die rechtstreeks verantwoording afleggen aan de leden, zoals het in een vereniging nu eenmaal gebruikelijk is. Een bestuur dat rechtstreeks aanspreekbaar is met alle bevoegdheden zoals in een vereniging gebruikelijk. Geen omwegen. Ook wordt de betaalde contributie in zijn geheel gebruikt voor de lokale vereniging en zal jaarlijks door het bestuur met open vizier verantwoording worden afgelegd.

De vrijwilligers van het Senioren Collectief zijn zeer gemotiveerd om verder te gaan met hun werkzaamheden; Zij zijn goed getraind en worden ook steeds bijgeschoold. Zij zijn op de hoogte van de plaatselijke situaties en mogelijkheden.  Zij kunnen ook bij u thuis komen.  Zij zetten zich in o.a. voor

  • Hulp bij belasting en hulp bij thuisadministratie
  • Hulp bij Wmo aanvragen. Vraagbaak en bezoekwerk
  • Belangenbehartiging
  • Service en Dienstverlening
  • Activiteiten

Als vereniging gaan we verder met de voorlichting en informatieochtenden of middagen.
In het voorjaar staat er een betaalbare 6-daagse reis naar de Vogezen en het Zwarte Woud op het programma en staan er ook weer dagreizen gepland.
Het programma  voor deze reis vindt u op de website.

In het voorjaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Wij willen onze stem laten horen bij de politieke partijen. Het is immers van het grootste belang dat niet steeds over senioren wordt gesproken, maar juist ook  met senioren.

Kortom het loont om juist nu lid te worden van het Senioren Collectief. Immers samen staan we sterk.

Het lidmaatschap kost € 30,00 per jaar en voor een partner € 25,00 . Heeft u een Ooievaarspas dan krijgt u 50% korting. Ook kortingen op de ziektekostenverzekering zijn nog steeds mogelijk.  Half december zullen we een voorlichtingsmiddag geven over de ziektekostenverzekering.