SENIOREN ONDERSTEUNEN ELKAAR

DE WAARDE VAN OUDER WORDEN

Vorig jaar verscheen een rapport van de Advies Raad van Ouderen in het kader van de campagne De Waarde van Ouder Worden. Het rapport gaf onder meer aan:

“Door de demografische ontwikkelingen verandert de verhouding 60 min en 60 plus komende jaren nog heel hard. Dit heeft zowel positieve als negatieve effecten. De ondersteuning van ouderen zal daardoor nog veel meer door leeftijdsgenoten gaan plaatsvinden. Wederkerigheid in het vrijwilligerswerk van en door ouderen onderling is een probaat middel om veerkracht te herstellen, omdat contacten, zingeving en zelfrespect toenemen. Naast de al vertrouwde vormen van vrijwilligerswerk en mantelzorg zullen er nieuwe concepten ontwikkeld moeten worden die onderlinge ondersteuning makkelijker maken …”.

Het is een citaat waar het Senioren Collectief Haaglanden zich helemaal kan vinden. Het senioren collectief is opgericht met als doelstelling   Voor – Door en Met Senioren, en werkt uitsluitend met vrijwilligers die zelf senior zijn.   Zij kunnen zich daardoor uitstekend inleven in de diverse problemen waar senioren in de huidige tijd mee te maken krijgen. Vaak kun je hen ervaringsdeskundig noemen.

Het Senioren Collectief vindt het belangrijk dat senioren met hun levenswijsheid, kennis en ervaring zich kunnen blijven inzetten voor de medemens en zo kunnen blijven participeren in de maatschappij.   Het senioren collectief heeft een scala aan vrijwilligerswerk ten behoeve van senioren. Zo zijn er onafhankelijke cliëntondersteuners die senioren ondersteunen met aanvragen voor Wmo voorzieningen. Er zijn senior vrijwilligers die senioren kunnen helpen hun administratie weer op orde te brengen, of als er betalingsachterstanden zijn kunnen helpen met budget coaching om zo te    voorkomen dat er een schuldenproblematiek ontstaat. De vrijwilligers komen in de meeste gevallen thuis bij de senioren die om ondersteuning vragen.

TRAINING

Natuurlijk is het van belang dat de vrijwilligers hiervoor worden toegerust en getraind. Daarom organiseert het Senioren Collectief diverse trainingen voor senioren die zich willen inzetten als ondersteuner voor senioren op het gebied van thuis administratie, budget coaching en Wmo ondersteuning.

In de training komt o.a.  aan de orde: De grenzen van het vrijwilligerswerk, men leert te letten op de eigen grenzen en de grenzen van de vrager, men raakt vertrouwd met de sociale kaart zodat op tijd kan worden doorverwezen. De vrijwilliger is uitdrukkelijk geen hulpverlener, maar ondersteuner.

De eerste training bestaat uit twee onderdelen die in elkaars verlengde liggen. Respectvol Signaleren en werken binnen grenzen. Beide onderdelen bevatten één dagdeel.

De vervolgtraining is erop gericht dat vrijwilligers de ondersteuning vragende senioren  helpen hun situatie te overzien zodat zij  zicht krijgen op wat ze willen behouden en verbeteren in hun leven en welke ondersteuning daarbij gevraagd kan worden. Het plan wat hieruit komt is een goede voorbereiding op het eventuele gesprek met de gemeente of aanbieders. Hier komt ook de Wmo aan de orde. Deze cursus omvat 5 dagdelen. Na afloop ontvangt u een certificaat. Wilt u zich inzetten als vrijwilliger voor de ondersteuning aan senioren. Geef u dan op bij het Senioren Collectief.  De training wordt gegeven op de Marterrade 10. De training is gratis. U kunt zich per e-mail opgeven: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  Nadere gegevens over het Senioren Collectief vindt u op www.seniorencollectiefhaaglanden.nl